Powiat Kalisz

mpzpUchwała nr XXXVII/502/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Huby"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf