Powiat czarnkowsko-trzcianceki

Uchwała nr XXIII/205/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poznańskiej i Polnej we wsi Dębe – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/206/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 944 położonej w Lubaszu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Kuźnica Czarnkowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/229/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/297/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka we wschodnim rejonie wsi Siedlisko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/218/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Sarbka.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/217/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, w rejonie ulic Krótkiej, Czarnkowskiej i Gębickiej – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/195/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Czarnkowa dla działki nr ewid. 786

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/193/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 5 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków dla terenów sąsiadujących z linią PKP

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/286/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na terenie działki o nr ewid.: 315 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/183/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Klempicz.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/185/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w rejonie śluzy Pianówka oraz terenu między ulicami Orzechowa i Rolna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/257/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Matejki i Fabrycznej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wielkopolski dla działki nr 1093/2 przy ul. Tartak

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/180/2020 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyż Wielkopolski w rejonie wsi Huta Szklana

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/181/2020 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla dz. 477/1, 478/8 i 476/12 przy ul. Wojska Polskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/113/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina – Plewiska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/161/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na terenie działki nr 243 położonej w Grzępach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/163/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, w rejonie ulic Wiejskiej, Leśnej i Sosnowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/162/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn i Śmieszkowo w rejonie ulic: Szkolnej, Spokojnej, Słonecznej, Czarnkowskiej, Wodnej i Wiejskiej

Zobacz treść planu (PDF).