Powiat obornicki

Uchwała nr XXVII/360/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki – Rudki, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/361/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/304/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 865/4 położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/305/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kalwarii Obornickiej położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/306/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 33 położonej w miejscowości Uścikówiec, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/307/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami - rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/333/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysława II, Seminarialną i Długą

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/332/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/230/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki w Uścikowie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/231/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Ogrodowej i Gajowej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/145/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo, oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/168/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 68 położonej w miejscowości Kowanowo, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/167/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy szkole w miejscowości Maniewo, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/166/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Oborniki w rejonie ulic: 4 Stycznia 1919r., Franciszka Mikołajczaka i Czarnkowskiej, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/119/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/118/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 139, 140 oraz części działki nr 138 położonych w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/110/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/112/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/111/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 58/2 położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/59/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Wargowo, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).