Powiat obornicki

Uchwała nr XXVII/360/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki – Rudki, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/361/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/304/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 865/4 położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/305/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kalwarii Obornickiej położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/306/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 33 położonej w miejscowości Uścikówiec, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/307/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami - rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/230/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki w Uścikowie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/231/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Ogrodowej i Gajowej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/168/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 68 położonej w miejscowości Kowanowo, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/167/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy szkole w miejscowości Maniewo, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/166/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Oborniki w rejonie ulic: 4 Stycznia 1919r., Franciszka Mikołajczaka i Czarnkowskiej, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/119/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/118/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 139, 140 oraz części działki nr 138 położonych w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/110/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/112/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/111/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 58/2 położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/59/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Wargowo, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/58/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej Oborniki Miasto w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/38/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę gospodarczo – przemysłową na działkach o numerach geodezyjnych 956, 957/3, 957/4, 957/5, 960, 1239/2 i 1239/3 położonych w miejscowości Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/32/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewidencyjnych 287/4, 165/1, 164/1, 163/1, 162/1, 288/1 i 166 położonych w miejscowości Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).