Powiat turecki

Uchwała nr XXVII/170/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.207.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki – ETAP II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.206.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.189.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary, Rogów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/445/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/180/2020 Rada Gminy Kawęczyn z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód".

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/181/2020 Rady Gminy Brudzew z dnia 28 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Cichów, gmina Brudzew.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/428/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców".

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Brudzew z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych Gminy Brudzew

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/423/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w  rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej – część I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.166.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.167.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.150.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.136.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/110/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.1.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przepompownia Grzymiszew, gmina Tuliszków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.2.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Spichlerz w Tuliszkowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 93/19 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Władysławów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/262/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/261/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa”

Zobacz treść planu (PDF).