Powiat jarociński

Uchwała nr XVII/113/2020 Rady Gminy Kuślin z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin – etap I.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/93/2020 Rady Gminy Kuślin z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa Nowa, działki nr ewid. 22/1, 22/3, 22/4, 21/1 i część działki nr ewid. 21/2, na terenie Gminy Kuślin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/71/19 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowości Pawłowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Kuślin z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin – etap II.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/208/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Konstytucji 3 Maja na obszarze miasta Jarocina

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Kuślin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin – etap I.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków-Kolonia dla terenów w obrębach: Prażuchy Stare, Plewnia Nowa, Gostynie Szadykierz.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/113/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bogusław-Przemysłowe, gmina Jarocin;

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Bogusław na obszarze miasta Jarocina – II etap

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXXIII/733/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Roszków, gmina Jarocin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXXIII/732/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lądowiska w obrębie geodezyjnym Siedlemin, gmina Jarocin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXXIII/731/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Jarocin,

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/163/2017 Rady Gminy Kuślin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Śliwno na terenie gminy Kuślin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVIII/594/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 286/30 w obrębie geodezyjnym Witaszyce, gmina Jarocin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Jaraczewo położonego na terenie Gminy Jaraczewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/143/2017 Rady Gminy Kuślin z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wąsowo na terenie gminy Kuślin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/93/2016 Rady Gminy Kuślin z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa i Kuślin na terenie gminy Kuślin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/94/2016 Rady Gminy Kuślin z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chraplewo na terenie gminy Kuślin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/92/2016 Rady Gminy Kuślin z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wąsowo, rejon ul. Wytomyskiej na terenie gminy Kuślin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/87/2016 Rady Gminy Kuślin z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wąsowo na terenie gminy Kuślin.

Zobacz treść planu (PDF).