Powiat wągrowiecki

Uchwała nr XXII/194/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Sława Wielkopolska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 3 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/148/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek w rejonie ul. Żnińskiej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/190/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenu części działki o nr. ewid. 388/5 przy ulicy Osada

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/149/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/157/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bartodzieje w rejonie Osiedla kpt. M. Bartscha".

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/92/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca w Skokach i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Roszkowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Sławie Wielkopolskiej i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Skokach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/50/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek w rejonie ul. Długiej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/79/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oleszno, gmina Gołańcz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/78/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenu działki o nr. ewidencyjnym 959/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/77/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenu części działek o nr. ewidencyjnych 19 i 20, położonych przy ulicy Smolary

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kłodzin oraz Jaworówko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/287/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny obrębu geodezyjnego Żabiczyn – wieś Żabiczyn część Zachodnia, gmina Mieścisko.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/336/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/335/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – „Wschód 2”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/424/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Morakowo i Czeszewo, gmina Gołańcz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/308/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej

Zobacz treść planu (PDF).