Powiat międzychodzki

Uchwała nr XXX/267/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Gorzyń (część strefy przemysłowej).

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/187/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Góra, gmina Sieraków.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/165/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/234/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 662)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/236/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 288/1)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/235/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ogródek jordanowski)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/143/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie, na działkach nr ewid.: od 439/11 do 439/25 we wsi Chrzypsko Wielkie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/156/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 2 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 297 obręb Lubosz, gmina Kwilcz.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/157/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 2 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 86 obrębu Orzeszkowo, gmina Kwilcz.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/158/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 2 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59/23 obrębu Orzeszkowo, gmina Kwilcz.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/159/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 2 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 11/10 obrębu Lubosz, gmina Kwilcz.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków - etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/213/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/189/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1295, 1297/1, 1297/27, 1297/28)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 85, 86, 87, 88, 89, 90/5 położone na terenie wsi Łężeczki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Sieraków.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1057/1, 1058/1)

Zobacz treść planu (PDF).