Powiat pleszewski

Uchwała nr XXIV/216/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/142/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zagospodarowania odwiertu Koźminiec - 1 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, gmina Dobrzyca.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca – etap 2.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/118/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca – etap 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Koźminiec, Izbiczno, Karmin i Strzyżew.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowości Koźminiec.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejon ul. Krotoszyńskiej, Różanej oraz w miejscowości Galew, Karmin, Trzebowa.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejon ul. Stefańskiego.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLII/394/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Izbiczno, Karminek, Koźminiec i Trzebowa.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/357/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/356/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gmina Pleszew

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla działki o nr ewid. 15, obręb Lutynia.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/181/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las i Tomice, gmina Gizałki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/180/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tomice i Czołnochów, gmina Gizałki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/277/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Kwiatowej, Długiej oraz ulicy Poznańskiej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/272/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Gorgolewskiego i ulicy Czartoryskich

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/271/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuchary, w rejonie drogi krajowej nr 12.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej.

Zobacz treść planu (PDF).