Powiat nowotomyski

Uchwała nr XXI/244/2020 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1810 w Zbąszyniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/236/2020 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej obwodnicy Zbąszynia – etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/343/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części obrębu Paproć, pomiędzy ulicą Sienkiewicza i terenami kolejowymi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/344/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – CENTRUM

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/345/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – POŁUDNIOWY-WSCHÓD

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/139/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 277/3 i 277/5 obręb Konin, gm. Lwówek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/206/2020 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1, 2 i 3 w Stefanowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/207/2020 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 123/2 w Zakrzewku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/171/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Energetycznej, Kasztanowej, Strumykowej i Parkowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/194/2020 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 92 położonej w Zbąszyniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/162/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie Osiedla Centrum i ul. H. Sienkiewicza

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/190/2020 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1229 przy ulicy Krótkiej w Zbąszyniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/110/2020 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Silna Nowa, gm. Miedzichowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/111/2020 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geod. 148/36, obręb Pąchy, gm. Miedzichowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/155/2020 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 429 położonej w Nądni

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/156/2020 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Kępie w Zbąszyniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/157/2020 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Przyprostyni i Perzynach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/123/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Rudniki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/83/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 936, 935/30, 935/29, 946, 945, 941/17, 942/15, 943/29, 944/35, obręb Lwówek, gmina Lwówek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/109/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Gimnazjalnej, Poznańskiej oraz ulicy Mostowej

Zobacz treść planu (PDF).