Uchwała nr XIII/110/2020 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Silna Nowa, gm. Miedzichowo

Zobacz treść planu (PDF).