Powiat wolsztyński

Uchwała nr XXV/286/2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komorowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/254/2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 308 i 309/1 w Nowych Tłokach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/255/2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tłokach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 171/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/167/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/171/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Powodowie, przy drodze krajowej nr 32 – część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/172/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w rejonie ulicy Inwestycyjnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 119/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 118/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/70/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 22 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 372, 388, 418/5 i części dz. nr ewid. 378 – w miejscowości Żodyń.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Chorzeminie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/52/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/34/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kopanica – działki nr 262/1 i 262/2.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVI/374/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIX/258/98 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dotychczasowy obszar ośrodka wypoczynkowego Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych i przyległych terenów komunikacyjnych w Wieleniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIX/257/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kopanica - działka nr 1381/1 oraz w Jaromierzu - działka nr 746.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII/253/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec w obrębie działki nr 454/8 położonej w Żodyniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/500/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Chorzeminie, w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 568/12.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/501/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Adamowie, gm. Wolsztyn, w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 528

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Stadion”

Zobacz treść planu (PDF).