Uchwała nr 118/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare

Zobacz treść planu (PDF).