Powiat słupecki

Uchwała nr XXIX/189/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/185/2020 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Zagórów i Wrąbczyn, gmina Zagórów - Etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/154/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ulicy Polnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/170/20 Rady Gminy Lądek z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek dla wybranego obszaru w miejscowości Lądek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/171/20 Rady Gminy Lądek z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicy działek o nr ewid. 5, 6, 12, obręb Lądek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/151/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wierzbocice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/188/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Mieczownica na obszarze gminy Ostrowite

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/119/19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ługi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/118/19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Powidz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/134/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Młodojewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/124/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/50/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Strzałkowo w rejonie drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/95/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo – Opactwo, Kowalewo – Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/97/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Kania na obszarze gminy Ostrowite

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/70/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/67/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, Żelazków – część A.2

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/50/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Strzałkowo w rejonie drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w obrębie Giewartów, Stara Olszyna i Skrzynka na obszarze gminy Ostrowite

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Powidz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIX/342/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, Cienin - Perze, Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty - Parcele, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna,Wola Koszucka- Parcele, Żelazków - część A.1.

Zobacz treść planu (PDF).