Uchwała nr XXVI/170/20 Rady Gminy Lądek z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek dla wybranego obszaru w miejscowości Lądek

Zobacz treść planu (PDF).