Powiat Konin

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1. 267 .2014.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lipca 2014r. orzekające nieważność § 12 pkt 6 lit. c) Uchwały Nr 816 Rady Miasta Konina z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wodnej i Zofii Urbanowskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 624 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - osiedle Wilków Etap 1


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 577 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Ogrodowej i Spółdzielców


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 576 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Przemysłowa - Okólna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I..4131.1.357 .2013.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2013r. orzekające nieważność § 6 pkt 1 lit. c w zakresie oznaczenia: „U-1, UC -1” Uchwały Nr 576 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Przemysłowa – Okólna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 562 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska – Kolska – Brzozowa (obręb Wilków)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 518 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ul. Jana Pawła II i Olszewskiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-15

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1. 140.2013.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2013r. orzekające nieważność § 8 ust. 5 Uchwały Nr 519 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Muzealnej i Gotyckiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 519 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Muzealnej i Gotyckiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-04

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 517 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego miasta Konina – rejon ul. Kleczewskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Spółdzielców - Hurtowa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-15

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.3.2013.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013r. orzekające nieważność Uchwały Nr 482 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – osiedle Wilków Etap 3


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.2.2.2013.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 stycznia 2013r. wskazujące iż uchwała Nr XXXV/421/12 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusowie - została wydana z naruszeniem prawa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-04

Zobacz treść planu (PDF).