mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.2.2.2013.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 stycznia 2013r. wskazujące iż uchwała Nr XXXV/421/12 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusowie - została wydana z naruszeniem prawa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-04

Zobacz treść planu (PDF).