mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.3.2013.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013r. orzekające nieważność Uchwały Nr 482 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – osiedle Wilków Etap 3


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-04

Zobacz treść planu (PDF).