Województwo świetokrzyskie

Uchwała nr XXXVI/310/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/377/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/284/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie Gminy Chmielnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/50/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gowarczów dla fragmentu obrębu Skrzyszów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/180/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/148/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bobrza na terenie Gminy Miedziana Góra

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/110/2020 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/215/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu sołectwa Czarna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/216/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu sołectwa Czarniecka Góra

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 151/XXII/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kościelna I"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/221/220 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr RG-XXVII/308/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala-Południe" obszar "A"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Michałów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałów, w obszarze części sołectwa Michałów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/182/2020 Rady Gminy Michałów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałów, w obszarze części sołectwa Pawłowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/77/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/66/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „ Styków- Jabłonna”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/267/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/268/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/269/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/270/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

Zobacz treść planu (PDF).