Województwo świetokrzyskie

Uchwała nr XV/13/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 118/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/124/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu sołectwa Czarniecka Góra – "Poręba"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/130/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/104/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świślina na terenie gminy Pawłów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice - dla fragmentów sołectw: Brynica Mokra, Deszno, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Ślęcin, Trzciniec, Warzyn Drugi, Zdanowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/120/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawłów na terenie gminy Pawłów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/144/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/103/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu sołectwa Czarniecka Góra – "Poręba"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16, 4289/6, 4289/8, 4279/16 w Końskich

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr RG-XIV/144/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków - część II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/67/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/114/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/128/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/127/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/112/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/126/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/104/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świślina na terenie gminy Pawłów

Zobacz treść planu (PDF).