Województwo świetokrzyskie

mpzpUchwała nr 58/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 45/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/265/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów dla części wsi: Aleksandrów, Boleścice, Grązów, Piołunka i Zielonki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Naglowice z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/297/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Duraczów na terenie gminy Łagów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/296/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentów na terenie gminy Łagów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/295/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Łagowska na terenie gminy Łagów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.90.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.72.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/223/2013 Rady Gminy Nagłowice z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/297/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Jawór, Karsy i Lipa.


Data uchwalenia: 2013-07-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/319/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie  oraz części sołectwa Kornica


Data uchwalenia: 2013-07-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIX/859/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.1 – NIEWACHLÓW I – ul. Transportowców” na obszarze miasta Kielce


Data uchwalenia: 2013-07-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIX/858/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Północ - Obszar II.2: Centrum handlowo - usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej"


Data uchwalenia: 2013-07-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLIX/857/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Śródmieście – Obszar I.1.3 Czarnowska, Żelazna - PKS” na obszarze miasta Kielce


Data uchwalenia: 2013-07-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.80.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary, gmina Łoniów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary gmina Łoniów.


Data uchwalenia: 2013-07-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr RG - XXXII / 280 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 5, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Szewce – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan D"


Data uchwalenia: 2013-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXX/186/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn


Data uchwalenia: 2013-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik5.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.78.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXX/307/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/307/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński


Data uchwalenia: 2013-06-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg