Województwo świetokrzyskie

mpzpUchwała nr XLII/367/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa II”


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/360/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Świdno.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/359/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Krasocin.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/358/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego fragment obszaru sołectwa Lipie.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/323/14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DĄBRÓWKA 1 na obszarze gminy Krasocin


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/270/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 494, 495, 496/1 i 496/2 obręb Krasocin


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.90.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg