Powiat śremski

Uchwała nr XXIV/154/2020 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na południe od drogi wojewódzkiej nr 436

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/153/2020 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części gminy Książ Wielkopolski, dla części obrębów Zaborowo, Zakrzewice oraz Gogolewo

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie nr 12/XIV/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 132/XII/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XVII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/100/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Mełpin, gmina Dolsk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 95/IX/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w: Grzymysławiu, Nochowie, Szymanowie i Zbrudzewie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 76/VI/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zieleni miejskiej w Śremie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 62/V2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Psarskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 44/IV/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Święcickiego w Śremie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 43/IV/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tesiny”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 471/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Dalewie, Niesłabinie, Orkowie i Psarskiem

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 449/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leśnej w Nochowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 448/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze „Helenki” w Śremie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 441/XLV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 440/XLV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach: Łęg, Mechlin, Mórka i Pysząca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr xlv/317/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Książu Wlkp. w rejonie ul. Gogolewskiej i ul. Ogrodowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 426/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych w Lucinach i Mechlinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 424/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Śremie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 425/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Psarskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 408/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Zbrudzewo – etap II

Zobacz treść planu (PDF).