Powiat szamotulski

Uchwała nr XXII/187/2020 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Radzyny, rejon ulicy Piaskowej, Gmina Kaźmierz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/188/2020 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Radzyny, rej. ul. Głównej III A, Gmina Kaźmierz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/238/2020 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Leśnej, Zielonej, Wiśniowej, Szczuczyńskiej i Długiej w Szamotułach.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/237/2020 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gąsawskiej i Lipowej w Kępie, gmina Szamotuły.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/203/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/8 położonej w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/164/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Spichrzowej w Pniewach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/153/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Buszewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/136/20 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina – Plewiska.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/157/2019 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Pniewskiej, Dębińskiej, Krzeszkowickiej, Wincentego Witosa oraz ulicy Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie, gmina Szamotuły.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/138/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Poznańskiej, Jasnej, Tęczowej i Jakubowskiej w Pniewach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/152/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa Wieś – etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy F. Nowowiejskiego.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/108/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w  rejonie ul. Leśnej i ul. Wiśniowej w miejscowości Kaźmierz, Gmina Kaźmierz- Etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/121/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie miejscowości: Lubowo, Pożarowo, Wartosław i Biezdrowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/120/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Nowa Wieś – działka ewid. nr 77/10 i część działki nr 76/10 w rejonie ulicy Bocznej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/103/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowskiej w Dusznikach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwaleniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaźmierz rejon ul. Jana Pawła II, Gmina Kaźmierz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/72/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 583/5,583/7, 583/9 i 583/10 w Dusznikach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/102/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa Wieś – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/83/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłu i usług przy ul. Jakubowskiej w Pniewach

Zobacz treść planu (PDF).