Powiat Poznań

mpzpWyrok nr II SA/Po 1029/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Data uchwalenia: 2013-02-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXIV/1002/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Babimojskiej w Poznaniu.


Data uchwalenia: 2014-03-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXIII/983/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu.


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVIII/897/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morasko – Radojewo – Umultowo” - Rezerwat Meteoryt Morasko w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIX/909/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” Radojewo Zachód część D w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVIII/898/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej” w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVI/863/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVI/862/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „U zbiegu placu Wiosny Ludów i ulicy Podgórnej” w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LV/833/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 3 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część A w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/785/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „obszaru Główna” w Poznaniu część B.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIV/803/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „MARCELIN” część B w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik_nr_1.jpg

mpzpUchwała nr LI/784/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „MARCELIN” część A w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik_nr_1.jpg

mpzpUchwała nr L/763/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Archiwum Państwowe” w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/762/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” Morasko Centrum w Poznaniu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik_nr_1.jpg

mpzpUchwała nr XLIX/742/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-20

Zobacz treść planu (PDF).


zalacznik_nr1_rysunek_planu.jpg

mpzpUchwała nr XLVII/711/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Głuszynki – część C” w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/698/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Północno–Zachodniego Klina Zieleni” w Poznaniu, część E – Otoczenie Jeziora Kierskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/692/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Macieja Rataja i Związku Walki Zbrojnej w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/632/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Głuszynki – część B” w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/631/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Dominikańska - Szewska" w Poznaniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-06

Zobacz treść planu (PDF).