mpzpWyrok nr II SA/Po 1029/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Data uchwalenia: 2013-02-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).