Powiat gnieźnieński

Uchwała nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 14/9, 17/3, 17/4, 17/5 obręb Małachowo Wierzbiczany i 2081, 2088/2 obręb Witkowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/169/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 545/2 w Witkowie, przy ulicy Wrzesińskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/172/2020 Rady Gminy Łubowo z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Imielnie dla obszaru obejmującego części działek nr ewid. 100/8 i 5043/3

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/385/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic: ks. Teodora Korcza i 17 Stycznia w Lesznie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/238/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/351/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. PARKOWEJ w Gnieźnie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/372/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie torów kolejowych, ulic: Dożynkowej, Henrykowskiej i granic miasta Leszna.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/343/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia 9 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. ARMII KRAJOWEJ i ul. WIOSENNEJ w Gnieźnie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/199/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo, dz. nr ewid. 69, gmina Gniezno.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/339/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. WRZESIŃSKIEJ w Gnieźnie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/164/2020 Rady Gminy Łubowo z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lednogóra dla działki nr 166

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/307/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy M. KONOPNICKIEJ w Gnieźnie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/336/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gajowej, Sosnowej, Topolowej i torów kolejowych w Lesznie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/337/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Antonińskiej, Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, Alei Konstytucji 3 Maja oraz w rejonie ulic: Ogrody, Jana Ostroroga i Adama Mickiewicza w Lesznie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie torów kolejowych i granic miasta Leszna.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/189/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Miaty gm. Trzemeszno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Gminy Łubowo z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekanowice dla obszaru działek nr ewid.: 217 – 243, 244/1, 244/2 oraz części działek nr ewid.:213, 214, 215, 216, 37/12, 38

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/138/2020 Rady Gminy Łubowo z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i mieszkaniowo-usługowej w Woźnikach, rejon węzła Woźniki dla obszaru działek nr ewid. 318, 31/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/179/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/180/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna, położonej przy ul. Mickiewicza.

Zobacz treść planu (PDF).