mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1. 267 .2014.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lipca 2014r. orzekające nieważność § 12 pkt 6 lit. c) Uchwały Nr 816 Rady Miasta Konina z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wodnej i Zofii Urbanowskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).