mpzpUchwała nr 519 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Muzealnej i Gotyckiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-04

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf