Uchwała nr IX/97/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Kania na obszarze gminy Ostrowite

Zobacz treść planu (PDF).