Uchwała nr XXIII/254/2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 308 i 309/1 w Nowych Tłokach

Zobacz treść planu (PDF).