Powiat nowotomyski

Uchwała nr XXVIII/343/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części obrębu Paproć, pomiędzy ulicą Sienkiewicza i terenami kolejowymi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/344/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – CENTRUM

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/345/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – POŁUDNIOWY-WSCHÓD

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/156/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie ulicy Leśnej, pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową – część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVII/439/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową – część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/274/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 45, 1735, 1745/1, 1737 i 1740 w Nowym Tomyślu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 201 w Paproci

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 226/1, 226/2 i 227/2 w Sękowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewid. 896/19 w Nowym Tomyślu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 530/54 w Glinnie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewid. 896/19 w Nowym Tomyślu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIX/470/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr 1775/1 w Nowym Tomyślu i 527/8, 527/9, 527/11, 528/3 w Glinnie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVII/455/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 201/1, 201/2, 375/6, 375/12, 376, 377 w Starym Tomyślu

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXIX/398/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 197/5, 197/17, 197/18, 197/19, 197/20, 197/21, 197/22, 197/31 w Paproci


Data uchwalenia: 2014-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

Uchwała nr XL/412/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1754/2 w Nowym Tomyślu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/411/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 537/3, 528 i 529 w Nowym Tomyślu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/398/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 197/5, 197/17, 197/18, 197/19, 197/20, 197/21, 197/22, 197/31 w Paproci

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXVII/377/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Glinno I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

Uchwała nr XXXVII/377/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Glinno I

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXIV/340/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 401 w Paproci


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf