Uchwała nr XXV/162/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie Osiedla Centrum i ul. H. Sienkiewicza

Zobacz treść planu (PDF).