Uchwała nr XVI/109/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Gimnazjalnej, Poznańskiej oraz ulicy Mostowej

Zobacz treść planu (PDF).