Uchwała nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wieluńskiej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).