Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rojów w rejonie ul. Hetmańskiej

Zobacz treść planu (PDF).