Powiat ostrzeszowski

Uchwała nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1125, 1126, 1123/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/203/2017 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Kaliszkowice Ołobockie, gmina Mikstat.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/187/2017 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla części terenu działki o numerze ewidencyjnym 1249/3.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla części terenu działki o numerze ewidencyjnym 1249/3

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 1173

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/230/2014 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 19 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1491, 1492, 1493/2

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.1.2014.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2014r. orzekające nieważność w całości Uchwały Nr XXVIII/182/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1491, 1492, 1493/2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.1.2014.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2014r. orzekające nieważność w całości Uchwały Nr XXVIII/182/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1491, 1492, 1493/2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF).