Uchwała nr XXXII/203/2017 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Kaliszkowice Ołobockie, gmina Mikstat.

Zobacz treść planu (PDF).