Uchwała nr XXX/187/2017 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla części terenu działki o numerze ewidencyjnym 1249/3.

Zobacz treść planu (PDF).