Powiat ostrzeszowski

Uchwała nr XI/65/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Stodolnej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy H.Sienkiewicza w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Bukowej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 1173

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII/293/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: Pocztowej i Armii Krajowej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/230/2014 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 19 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1491, 1492, 1493/2

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.1.2014.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2014r. orzekające nieważność w całości Uchwały Nr XXVIII/182/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1491, 1492, 1493/2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.1.2014.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2014r. orzekające nieważność w całości Uchwały Nr XXVIII/182/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1491, 1492, 1493/2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/230/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 października 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki numer ewidencyjny 2331/6 położonej w Ostrzeszowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 września 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rojowie w rejonie oczyszczalni ścieków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

Uchwała nr XXXVII/230/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 października 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki numer ewidencyjny 2331/6 położonej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.431.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2013r. orzekające nieważność § 5 pkt 1,2,4,6 i 7, § 6, § 17 ust. 2 pkt 8, § 18 ust. 2 pkt 6, § 19 ust. 2 pkt 5, § 20 ust. 2 pkt 5, § 21 ust. 2 pkt 5 i § 22 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr XXXIV/219/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rojowie w rejonie oczyszczalni ścieków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.414.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXIV/218/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 września 2013 roku w sprawie “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki numer ewidencyjny 2331/6 położonej w Ostrzeszowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 września 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rojowie w rejonie oczyszczalni ścieków

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.205.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIX/190/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rojowie w rejonie oczyszczalni ścieków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-26

Zobacz treść planu (PDF).