mpzpUchwała nr XXXVII/230/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 października 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki numer ewidencyjny 2331/6 położonej w Ostrzeszowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-28

Zobacz treść planu (PDF).