Uchwała nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn

Zobacz treść planu (PDF).