Powiat kaliski

mpzpUchwała nr XXXVI/187/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2013r. w sprawie : uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków w m.Biernatki obręb geodezyjny Florentyna dz. nr 31/6


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr XL/214/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działki o nr ewid. 58/10 i 58/11.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXVI/271/2013 Rady Gminy Blizanów z dnia 17 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Brudzew


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

Uchwała nr XXVI/271/2013 Rady Gminy Blizanów z dnia 17 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Brudzew

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 295/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/187/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2013r. w sprawie : uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków w m.Biernatki obręb geodezyjny Florentyna dz. nr 31/6

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 171/XIX/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny dla terenu w miejscowości Aleksandria

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Bd 305/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2012r. stwierdzający nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 kwietnia 2010 r. nr LIII/531/2010 w przedmiocie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/172/2012 Rady Gminy Blizanów z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Zagorzynie, gmina Blizanów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/117/2011 Rady Gminy Blizanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej położonych w Jastrzębnikach, gmina Blizanów

Zobacz treść planu (PDF).