Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 294/1 i nr 294/2 oraz części działek nr 297/17, 297/30 i 298 obręb Kokanin, gmina Żelazków – część A

Zobacz treść planu (PDF).