Uchwała nr XXIX/279/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 159/2, 159/6, 160/8, 160/5 oraz części działek nr 160/10, 165/2 obręb Kokanin, gmina Żelazków.

Zobacz treść planu (PDF).