Gmina Kórnik

Uchwała nr XXVII / 369 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV / 318 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Robakowie w rejonie ul. Polnej, gmina Kórnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV / 319 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 109 położonej w obrębie geodezyjnym Pierzchno, gmina Kórnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV / 320 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach, w rejonie ulic: Mieczewska, Spacerowa i Leśny Zakątek – do granicy z lasem, gmina Kórnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII / 292 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 15/1, obręb Szczytniki, gmina Kórnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI / 265 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy prof. Stanisława Bodniaka w Kórniku, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX / 251 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik – dotyczy dz. ewid. nr 209/1, 212/3, 220/1 i 225/1 w Szczytnikach; 82/2, 82/3 ark. 2 w Borówcu; 491/1, 493/1, 506/2 ark. 9 w Borówcu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII / 198 / 2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III – część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV / 173 / 2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gmina Kórnik. Etap 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII / 129 / 2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, w rejonie ul. Stachowskiej, gmina Kórnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII / 128 / 2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowymieszkaniowej w Borówcu – rejon ulicy Malinowej, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII / 127 / 2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” w Kamionkach dla działki o numerze ewidencyjnym 44/74, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X / 105 / 2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej w Borówcu, gmina Kórnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII / 79 / 2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII / 62 / 2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 526/2 i 527, położonych w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI / 51 / 2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 317/15, obręb geodezyjny Bnin, gmina Kórnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV / 23 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik - etapI.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV / 24 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej i Woźniaka oraz jeziora Skrzynki Duże, obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV / 22 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L / 689 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego na północ od ulicy Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, gmina Kórnik

Zobacz treść planu (PDF).