Gmina Kórnik

Uchwała nr L / 691 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L / 690 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Porannej Rosy i ulicy Mieczewskiej, położonego w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII/642/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII/641/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII / 640 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII / 639 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, obręb Kamionki, gmina Kórnik – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI / 620 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną w Borówcu, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV / 600 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLII / 565 / 2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie Os. Świerkowego, Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI / 556 / 2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia pasa technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska – Kromolice, przez grunty miejscowości Kromolice, gmina Kórnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL / 530 / 2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IIa i III.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII / 511 / 2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Szczytniki - działek o numerach ewidencyjnych: 109/2, 109/3, 109/4 i 109/5, gm. Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII / 510 / 2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewid.: 181/1 i 181/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI / 486 / 2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S11, obręb Żerniki, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI / 485 / 2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik - etap I.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI / 484 / 2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Pierzchno, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI / 483 / 2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Szczodrzykowo, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI / 482 / 2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Koninko, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI / 481 / 2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Gądki, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/441/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 38/2, obręb Szczytniki, gmina Kórnik.

Zobacz treść planu (PDF).