Gmina Mosina

Uchwała nr XXXIV/263/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/188/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap I Krosinko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/128/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXIX/794/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXV/757/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVII/646/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVII/529/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/480/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ulicy Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica” oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3, obręb Mosina

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVII/331/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/298/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej, M. Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVIII/401/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr L/341/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Wiórek


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr LII/355/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Czapury


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/342/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

Uchwała nr LII/355/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Czapury

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLVIII/321/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części wsi Krajkowo i Baranowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf

Uchwała nr L/342/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/341/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Wiórek

Zobacz treść planu (PDF).