Gmina Dopiewo

Uchwała nr XXIV/318/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, na południe od autostrady A2 – etap I.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/302/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ul. Leśnej, Jarzębinowej, Sumakowej i Bzowej, gmina Dopiewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/303/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie i Dąbrówka w rejonie ul. Nowej i linii kolejowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/288/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ul. Dębowej, dla działek o nr ewid. 1/370, 1/371 i 1/79, gmina Dopiewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/289/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ogrodowej i Młyńskiej w miejscowości Dopiewo – etap A – część 1.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/290/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ul. Leśnej, dla działek o nr ewid. 130/10 i 130/11, gmina Dopiewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/291/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Ks. Kozierowskiego – część A – etap II.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/275/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Batorowskiej, Arbuzowej i Miodowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/276/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Ks. Kozierowskiego dla części działki o nr ewid. 425/176.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/277/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Biedronki i Pasikonika, gmina Dopiewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/257/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Jabłoniowej, gmina Dopiewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/258/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Więckowskiej – część B, gmina Dopiewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/236/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, dla działki o nr ewid. 106/22.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/226/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, rejon ul. Kościelnej – część A.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/227/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Kolejowej i Brzoskwiniowej, gmina Dopiewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/187/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Wysokiej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/186/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ul. Batorowskiej, Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307, gmina Dopiewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/185/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, terenu w rejonie ulicy Malwowej, Cisowej i Lipowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/163/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ulic Ogrodowej, Nizinnej i Skórzewskiej, gmina Dopiewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/162/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Deszczowej.

Zobacz treść planu (PDF).