Gmina Luboń

Uchwała nr XXV/189/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lasek Południe" - etap 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/175/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 16 lipca 2020 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek - rejon ul. Poznańskiej” – I etap

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/145/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żabikowo Północ".

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/131/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum” – etap 2.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum” – etap 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Zachód”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek Zachód”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LI/394/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Północ”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LI/395/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Centrum - Północ” w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Lipowej w Luboniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIX/368/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Górny Lasek"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/306/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń - rejon ul. Cichej”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/307/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Północ”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVII/273/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń - rejon ul. Cichej”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVII/272/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek – fragment ul. Nowiny”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/242/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo – rejon ul. Świerkowej”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/227/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze miasta Luboń

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/219/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Centrum-Południe - teren szkoły i usług w rejonie ul. Kołłątaja w Luboniu”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń „Tereny po WPPZ” – etap I.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/90/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń „Tereny po WPPZ” – etap II.

Zobacz treść planu (PDF).