Uchwała nr XXVII / 369 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I

Zobacz treść planu (PDF).